Returinformation

Ev. Returer.

I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan. Meddelande om reklamation skall lämnas till olfvingsson.se inom 2 månader från det att felet upptäckts. Sker reklamation inte inom 6 mån från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan.
Kunden skall före återsändandet göra en felanmälan på olfvingsson.se Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till olfvingsson.se utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

Efter leverans av digitalt levererade foton kan köpet ej längre ångras. olfvingsson.se lämnar inte ångerrätt på dessa eftersom mottagandet digitalt  innebär att kunden har accepterat att produkten ej längre kan återlämnas.

Vår ångerrätt är i enlighet med ”Konsumenttjänstlagen” och gällande rättspraxis för området.

Cart
Your cart is currently empty.